Toevoeging op vakantieregeling

OR Forum Forums Rechten van de OR Toevoeging op vakantieregeling

Weergave van 1 reactie thread
 • Auteur
  Berichten
  • #185
   09012284
   Deelnemer

    Onze OR heeft aangegeven graag een vakantieaanvraag binnen 2 weken volgens CAO goed te keuren. Nu laat dit vaak op zich wachten. Nu heeft ons bedrijf een toevoeging gemeldt aan de managers op het vakantiebeleid waarin is aangegeven binnen welke termijnen verlof aangevraagd dient te worden maar staat er niks in over het goedkeuringstermijn.

    Wij hebben hier toch instemming op conform art 27 1b. Nu staat er juist iets in wat we niet willen en niet de bedoeling is. Maar het is al besloten want het is naar de managers gestuurd.
    Wat doen wij nu?

   • #186
    RoaldKleist
    Sleutelbeheerder

     In art. 27:1.b WOR staat het volgende:

     De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:
     b. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;

     Maar in art. 27:3 WOR staat het volgende:

     De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. Instemming is eveneens niet vereist voor zover ter zake van een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

     Dit betekent dat wanneer het nieuwe beleid exact volgens de geldende CAO is opgesteld, er geen instemming vereist is.

     Wat kunnen jullie doen?

     1. Controleren of hetgeen naar de managers gestuurd is strookt met de CAO.
     2. Bellen met de bestuurder en hetgeen onder punt drie mondeling bespreken. In dit gesprek aangeven dat hij een e-mail kan verwachten met een bevestiging van hetgeen besproken is.
     3. Als het nieuwe beleid maar enigszins afwijkt van de CAO binnen een maand nadat jullie kennis genomen hebben van het feit dat het beleid gewijzigd is, de bestuurder laten weten dat de OR het besluit nietig verklaart, omdat er geen instemming gevraagd is. Een termijn stellen waarbinnen er overleg wordt gevoerd over het beleid en aangeven dat de uitvoering van het beleid met terugwerkende kracht moet stoppen.
     4. Wees voorbereid. Het kan zijn dat de bestuurder je verzoek negeert. Als de bestuurder doorgaat met uitvoeren van het besluit, dan geef je aan dat je ontdekt hebt dat hij doorgaat met uitvoeren van het besluit, terwijl het besluit nietig verklaard is. Aangeven dat hij per direct moet stoppen met de uitvoering. Bijvoorbeeld door de bestuurder een e-mail naar de managers te laten sturen. En schriftelijk waarschuwen dat, wanneer hij niet stopt met uitvoeren, je naar de kantonrechter stapt.

     Als je dit traject ingaat moet je bereid zijn ook daadwerkelijk naar de kantonrechter te stappen. Anders sla je een flater en weet de bestuurder dat de OR zwak is en dat de bestuurder alles uit kan voeren wat hij wil.

     De wettelijke goedkeuringstermijn is twee weken. Daar moet een werkgever zich aan houden. Daarnaast mag de werkgever een vakantieaanvraag alleen afkeuren als hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Als de werkgever niet binnen twee weken reageert dan heeft hij juridisch gezien de vakantieaanvraag goedgekeurd en kan hij er niet meer onderuit. Dat is juridisch, in de praktijk wordt daar vanaf geweken hoewel dit niet mag.

   Weergave van 1 reactie thread
   • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.