OR-CURSUS.com - het trainingsbureau voor ondernemingsraden!

Reorganisatie en adviesrecht

OR Forum Forums Communicatie en de OR Reorganisatie en adviesrecht

Weergave van 1 reactie thread
 • Auteur
  Berichten
  • #443
   09012888
   Deelnemer

    Bij onze organisatie is sprake van een reorganisatie i.v.m. slechte financiële situatie. Een interim bestuurder leidt dit proces en wil van de OR graag een positief advies om de reorganisatie door te zetten op basis van de onderstaande informatie. Onze vraag; voldoet deze informatie om een advies te kunnen geven of zal er eerst meer duidelijkheid moeten worden gegeven. Het gaat om een éénmalig advies oftewel bij positief advies kan de interim bestuurder zijn gang gaan.

    Geachte leden van de ondernemingsraad,

    Namens ………. wil ik graag uw aandacht vragen voor onderstaande motivatie inzake de herstructurering van de huidige organisatiestructuur.
    Als gevolg van de slechte resultaten over de afgelopen jaren en in het bijzonder de resultaten over 2023, zijn wij genoodzaakt om de bedrijfsstructuur te herzien.
    De voorgestelde herstructurering omvat het sterker positioneren en verankeren van de financiële tak van het bedrijf. Het werken met een zzp controller is volstrekt onvoldoende om de financiële processen dusdanig te begeleiden dat een effectieve financiële bedrijfsvoering mogelijk is. Daarnaast is het noodzakelijk dat de bestuurder van ……. voldoende begeleiding en ondersteuning krijgt van een financieel directeur (functienaam staat nog niet vast).
    Onder de verantwoordelijkheid van de financieel directeur vallen een aantal afdelingen zoals beschreven in het organigram. Dit organigram hebben jullie afgelopen week ontvangen en is inhoudelijk door mij op vrijdag 17 mei 2024 toegelicht en gemotiveerd.
    Kern van de herstructurering is ook het duidelijker positioneren van de functies, taken en verantwoordelijkheden in de organisatie, om een efficiëntere bedrijfsvoering af te dwingen. Daarnaast wordt de afdeling …….. gesplitst en verdwijnt de merknaam.
    We zijn ons bewust van de impact die deze herstructurering heeft op de medewerkers en streven ernaar om dit proces zo zorgvuldig en transparant mogelijk te laten verlopen. We streven hierbij naar samenwerking met alle medewerkers van ……., om te komen tot een succesvolle implementatie van genoemde veranderingen.
    We zijn ervan overtuigd dat deze veranderingen essentieel zijn om de organisatie efficiënter en wendbaarder te maken voor de uitdagingen van de toekomst.
    Gelet op bovenstaande verzoek ik de ondernemingsraad een positief advies te geven op de herstructurering van de organisatie.

   • #444
    RoaldKleist
    Sleutelbeheerder

     Dit is volstrekt onvoldoende. Daarnaast kunnen jullie op deze manier nooit wezenlijk invloed uitoefenen. Je geeft de interim eigenlijk de vrije hand. Nooit mee akkoord gaan. Je kunt aangeven dat je begrijpt dat er gereorganiseerd moet worden. Maar dat je wel wezenlijk invloed op de reorganisatie wilt hebben. En dus mee wilt draaien in het besluitvormingsproces. Pas aan het einde van het besluitvormingsproces kan de bestuurder een adviesaanvraag indienen die voldoet aan de eisen. Alles moet namelijk tot in detail uitgewerkt zijn. Je hebt hier alleen een globale schets gekregen van de plannen. In een adviesaanvraag moeten de plannen tot in detail uitgewerkt zijn. De gevolgen voor de medewerkers en de maatregelen die genomen worden moeten exact weergegeven worden, Dus een onderdeel van de adviesaanvraag moet een sociaal plan zijn. Zoals gezegd. Deze adviesaanvraag komt niet eens in de buurt van wat wettelijk vereist is.

   Weergave van 1 reactie thread
   • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.