Preventiemedewerker en Instemmingsrecht

OR Forum Forums Rechten van de OR Preventiemedewerker en Instemmingsrecht

Weergave van 5 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #86
   RoaldKleist
   Sleutelbeheerder

    Vragen over het onderwerp preventiemedewerker en instemmingsrecht van de OR.

   • #139
    09012284
    Deelnemer

     Er is in 2017 een preventiemedewerker aangesteld zonder instemming van de OR. Nu wil de bestuurder een ander de functie van preventiemedewerker uit laten oefenen. Is het instemmingsrecht van toepassing?

     • #140
      RoaldKleist
      Sleutelbeheerder

       Als een ander persoon een bestaande functie gaat uitoefenen is instemmingsrecht niet van toepassing. Instemmingsrecht is wel van toepassing als de functie preventiemedewerker niet bestond en de bestuurder deze functie wil creëren.

     • #141
      09012284
      Deelnemer

       Toen de preventiemedewerker in feb 2017 is aangesteld is geen instemming gevraagd.

       Bovendien vond ik bij OR net dat als er een andere preventiemedewerker komt hier wel instemming voor nodig is.

       • #143
        RoaldKleist
        Sleutelbeheerder

         Zou je mij dat artikel kunnen sturen? Het adres kun je in je bericht vermelden. Ik ben erg benieuwd waar OR net op baseert dat er wel instemming van toepassing kan zijn. Want in art. 27 WOR staat alleen dat het een regeling betreft, dus niet verandering van een persoon.

       • #142
        09012284
        Deelnemer

         De preventiemedewerker helpt met het opstellen van de RI&E en het uitvoeren van het plan van aanpak. Hij is aanjager van preventie. Hij opereert zelfstandig en onafhankelijk. Hij is deskundig, ervaren en heeft voldoende uitrusting. Werknemers moeten hem kunnen vinden.

         Tips

         ⇒ De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over de taken van de preventiemedewerker. De or heeft ook instemmingsrecht op de persoon van de preventiemedewerker en diens positionering binnen het bedrijf.

         ⇒ Is de bestuurder van plan een nieuwe preventiemedewerker te benoemen? Dan moet de ondernemingsraad om instemming worden gevraagd. Tip: Vraag de preventiemedewerker of hij bijvoorbeeld nog voorzieningen mist en kaart dit aan bij de bestuurder.

        • #144
         09012284
         Deelnemer

          De preventiemedewerker helpt met het opstellen van de RI&E en het uitvoeren van het plan van aanpak. Hij is aanjager van preventie. Hij opereert zelfstandig en onafhankelijk. Hij is deskundig, ervaren en heeft voldoende uitrusting. Werknemers moeten hem kunnen vinden.

          Tips

          ⇒ De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over de taken van de preventiemedewerker. De or heeft ook instemmingsrecht op de persoon van de preventiemedewerker en diens positionering binnen het bedrijf.

          ⇒ Is de bestuurder van plan een nieuwe preventiemedewerker te benoemen? Dan moet de ondernemingsraad om instemming worden gevraagd. Tip: Vraag de preventiemedewerker of hij bijvoorbeeld nog voorzieningen mist en kaart dit aan bij de bestuurder.

          Verder staat er ook dat de nieuwe wet een verplicht jaarlijks overleg tussen or bestuurder en preventiemederwerker en externe arbodienstverleners moet hebben. Is nog nooit bij ons gebeurd

          • #145
           RoaldKleist
           Sleutelbeheerder

            Ik ben er even wat dieper in gedoken. Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet vernieuwd. Sinds die vernieuwing is inderdaad instemming van de OR nodig als de bestuurder een andere preventiemedewerker aan wil nemen. Voor 1 juli 2017 hoefde de bestuurder krachtens art. 27:1.d alleen instemming te vragen als zij een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden wilde wijzigen, vaststellen of toevoegen. Dus als er voor 1 februari 2017 de functie preventiemedewerker niet bestond, had de bestuurder instemming moeten vragen. Als de functie wel bestond en wilde de bestuurder alleen een ander de functie laten vervullen had de bestuurder geen instemming hoeven vragen.

            Helaas is het nu te laat om iets met de aanstelling in 2017 te doen. Maar wat betreft je vraag:”Nu wil de bestuurder een ander de functie van preventiemedewerker uit laten oefenen. Is het instemmingsrecht van toepassing?”. Is het antwoord Ja. De bestuurder moet inderdaad toestemming aan de OR vragen. Alleen niet krachtens art. 27 WOR, maar krachtens art 13:1 Arbowet. Zier hieronder:

            De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers. Indien in het bedrijf of de inrichting van de werkgever een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, wordt de keuze voor de deskundige werknemer, bedoeld in de eerste zin, en diens positionering, bepaald met instemming van die ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Artikel 27, derde tot en met zesde lid, van de Wet op de ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing.

            Ik raad jullie aan een e-mail naar de bestuurder te sturen waarin je aangeeft dat jullie een instemmingsaanvraag van de bestuurder verwachten.

          • #157
           09012284
           Deelnemer

            Bedankt Roald had ik toch gelijk !

          Weergave van 5 reactie threads
          • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.