OR-CURSUS.com - het trainingsbureau voor ondernemingsraden!

Een OR, GOR of COR

OR Forum Forums Jurisprudentie OR Een OR, GOR of COR

Tags: 

Weergave van 1 reactie thread
 • Auteur
  Berichten
  • #405
   09012748
   Deelnemer

    Gedurende de cursus kwam dit al ter sprake. Een ondernemer met meerdere B.V.’s., Een reglement die voor alle B.V.’s geldt. 1 B.V. die de andere 3 faciliteert op gebied van personeelszaken, administratie, financiën e.d. en huist bij een andere BV in. En de 3 BV’s opereren wel zelfstandig, elk een andere locatie en met name 2 BV’s delen de type werkzaamheden. Er is maar 1 BV met meer dan 50 medewerkers (die heeft nu een OR).
    We hebben die cursusdag geconcludeerd dat de andere BV’s ook zeggenschap hebben, ondanks dat ze geen 50 medewerkers hebben. Omdat het tezamen om >50 medewerkers gaat. Maar nu komen er vragen op. Gaat dit ook op voor de BV met andere werkzaamheden? En een BV met <50 medewerkers, is er een limiet met hoeveel medewerkers daarvan mogen toetreden? En komt dit bovenop ons 7, of is het inclusief? Of staat de wet ons vrij om hierin een eigen constructie te bedenken? Kunnen we een OR blijven, of zit je toch met een COR of GOR? Wat zijn de consequenties van een COR of GOR tov een OR?

    Ik weet niet helemaal zeker of ik in het juiste subforum zit, maar goed, zo maar. Het antwoord is misschien nog breder dan de vraag, dus ik kan ook per mail contact opnemen om tot telefonisch gesprek te komen, als dat tot de mogelijkheden behoort na onze cursus.

   • #406
    RoaldKleist
    Sleutelbeheerder

     1. Gaat dit ook op voor de BV met andere werkzaamheden? 2. En een BV met <50 medewerkers, is er een limiet met hoeveel medewerkers daarvan mogen toetreden? En komt dit bovenop ons 7, of is het inclusief? Of staat de wet ons vrij om hierin een eigen constructie te bedenken? 3. Kunnen we een OR blijven, of zit je toch met een COR of GOR? Wat zijn de consequenties van een COR of GOR tov een OR?

     1. Het criterium is de samenwerking en niet de aard van de werkzaamheden. Daarom geldt het ook voor een BV met andere werkzaamheden.

     2. Dat ligt eraan hoe de bestuurder de medezeggenschap wil structureren. Maar in zijn algemeenheid is het zo dat bij minder dan 50 medewerkers een PVT geïnstalleerd wordt. En dat de voorzitters van de verschillende ondernemingsraden en PVT’s zitting nemen in een COR van de overkoepelende organisatie. In de WOR staat het volgende over aantallen leden: Een ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. Hun aantal bedraagt in een onderneming

     met minder dan 50 personen 3 leden;

     met 50 tot 100 personen 5 leden;

     met 100 tot 200 personen 7 leden;

     met 200 tot 400 personen 9 leden;

     met 400 tot 600 personen 11 leden;

     met 600 tot 1000 personen 13 leden;

     met 1000 tot 2000 personen 15 leden;

     en zo vervolgens bij elk volgend duizendtal personen 2 leden meer, tot ten hoogste 25 leden.

     De ondernemingsraad kan met toestemming van de ondernemer in zijn reglement zowel een afwijkend aantal leden vaststellen, als bepalen dat voor een of meer leden van de ondernemingsraad een plaatsvervanger wordt gekozen. Een plaatsvervangend ondernemingsraadslid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt.

     3. Jullie kunnen een OR blijven. Als er een COR opgericht moet worden, dan zal de voorzitter van jullie OR in de COR zitting nemen. De COR beslist alleen over onderwerpen die de alle BV’s aangaan. Jullie beslissen over alle onderwerpen die alleen jullie BV aangaan.

   Weergave van 1 reactie thread
   • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.